รูปแบบการเรียนทันสมัย

สะดวกสบาย เรียนรู้และทบทวนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
คลาสเรียนแบบ Hybrid Course มีทั้งสอนสด
และทบทวนได้ผ่านวีดีโอ

บรรยากาศการเรียนของสถาบัน

“ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 20 ปี กับจำนวนน้องกว่า 10,000 คน คือความสำเร็จของเรา”

สถาบันสอนเสริมระดับมหาวิทยาลัยด้าน
วิศวกรรมศาสตร์, แพทย์, ทันตะ หลักสูตร Inter
โดยมีพี่ๆ ติวเตอร์ ที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี

เปิดสอน Calculus, Physics, Chemistry,
Statics, Dynamics, Fluid, Diff EQ,
Basic Elec และวิชาอื่นๆอีกมากมาย

รีวิวจากน้องๆ

ดูรีวิวทั้งหมด →

เทอม 2

CE

CES371 Mechanics of Solids I


CES381 Hydraulics


CES302 Engineering Hydrology


CES202 Introduction to Building Facilities

CHE

CHS213 Applied Mathematics in Chemical Engineering


MES371 Material Science for Engineers


MES231 Engineering Mechanics


CHS251 Fluid Dynamics


CHS242 Thermodynamics I

CICM

ปี 1

เทอม 1

เทอม 2