คงฤทธิ์ โกมาสถิตย์ (การ์ตูน)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์

ประวัติการศึกษา
– ป.ตรี วิศวไฟฟ้า ลาดกระบัง GPA 3.01
– ป.โท วิศวอุตสาหการ จุฬาฯ GPA 3.56
– ป.เอก วิศวไฟฟ้า ลาดกระบัง GPA 4.00 (จบ 23 ก.ค. 2563)

ประสบการณ์สอน
– สอนกลุ่มบ้านวิชากร วิทย์/คณิต/ฟิสิกส์ ประถม-ม.ปลาย ประสบการณ์ 2 ปี
– สอนตัว/ตัว วิทย์/คณิต/ฟิสิกส์ ประถม-ม.ปลาย ประสบการณ์มากกว่า 5 ปี

สไตล์การสอน
เน้นประเมินเด็กว่าสามารถรับความรู้ได้ระดับไหน แล้วปรับรูปแบบตามธรรมชาติของเด็ก
สำหรับเด็ก ม.ต้น จะใช้แบบฝึกหัดเริ่มจากง่ายไปยาก พร้อมเสริมแรงกระตุ้นทางบวก
ส่วน ม.ปลาย จะเน้นให้ทำโจทย์ประยุกต์ พร้อมหาจุดผิดที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้สามารถ
สอบแข่งขันตามที่ต้องการได้ตามความสามารถของเขา