กฤษติกานต์ ธรรมโชติ (คริส)

วิทยาศาสตร์, English Conversation, Biology, Science

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา Biotechnology
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การสอน
มีประสบการณ์การสอน 6 เดือน
– Science ( ประถม) IEP ใช้ Eng 100%
– Science  (มัธยมต้น) IEP
– English  conversation  (ประถม)
– Biology IGCSE (edexcel)
– Biology (มัธยมปลาย)
– Biology ปี1-2

สไตล์การสอน
– ใช้ Presentation ประกอบภาพ, GiF และอื่นๆ จะเน้นคำศัพท์ โดยการอธิบายด้วยรูปภาพ หรือการ์ตูน และ อธิบายในส่วนของเนื้อหาภายหลัง
– เน้นให้น้องๆ เข้าใจภาพกว้างและอธิบายให้เข้าใจรายละเอียดต่อไป
– ปรับรูปแบบการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคน
– มีการประมวลการสอนทุกคาบ