สมัชชา นิรัติสัยกุล (เอิร์ล)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี B.Eng., In Electrical Engineering Sirindhom International Institute of Technology (SIIT) Thammasat University