ลลิสา บุญมีฉิมมา (ข้าวฟ่าง)

คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เคมี, ฟิสิกส์, O-NET, PAT, GED, BMAT, IGCSE, SCIENCE, PHYSICS, CHEMISTRY, CALCULUS I

การศึกษา
-ปัจจุบันกำลังต่อป.โท ทุนTGIST ของสวทช. เคมี(inter) มหาลัยธรรมศาสตร์
-ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาลัยธรรมศาสตร์
-มัธยมปลายห้องgifted ห้องมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยลพบุรี

ประสบการณ์สอน
เคยสอน เคมีวิศวะอินเตอร์ปี1 tepe
สอนเคมีวิศวะ อินเตอร์ siitปี1
สอนออนไลน์วิทยาศาสตร์ ม.ต้นน้องห้องgifted ที่ฉะเชิงเทราโรงเรียนเฉลิมขวัญ
สอนน้องห้องep คณิตศาสตร์ รร.จอมสุรางค์
สอนเคมีน้องม.5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
สอนออนไลน์ pat2
สอนสอบเข้าห้องโครงการปี1 ที่โรงเรียนจุฬาภรณ์โครงการเรียนฟรี ป.6 เตรียมเข้าม.1
สอนคณิต ม.ต้นนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต
สอนเคมีปี1น้องคณะแพทย์
สอนเคมีปี1สอบเข้าเภสัช น้องซิ่วจากวัสดุศาสตร์
สอนเคมีม.5 น้องที่ธัญบุรี
สอนเคมีห้องgifted ที่โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต
สอน ฟิสิกส์ -เคมี น้องเรียนอินเตอร์ ที่โรงเรียนเซนต์จอห์นสอนเคมีปี1 ธรรมศาสตร์