ปาณิศา หงษ์กลาย (ลูกปัทม์)

เคมี, วิทยาศาสตร์

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม เอกปิโตรเคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเคมี เอกปิโตรเคมี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ประสบการณ์สอน
ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
– เคมี Gifted
– เคมี ม.4-6
– เคมี อินเตอร์
– o-net วิทย์
– Pat2

สไตล์การสอน
– การสอนเน้นสไตล์ในแบบพี่สอนน้อง เป็นกันเอง เน้นปูพื้นฐานให้แน่น และทำแบบฝึกหัดไล่ระดับจากง่ายไปยากค่ะ