ณัฐกิตติ์ กิจชีววิทยา (นัท)

PHYSICS,CALCULUS,PAT

การศึกษา

– ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (ม.1-ม.6)
– ระดับปริญญาตรีที่ SIIT ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University)
  สาขา Electronic and Communication Engineering
– ระดับปริญญาโท (กำลังศึกษา) ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ (Chulalongkorn University)
  นักเรียนทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้า  

ประสบการณ

– มีประสบการณ์การสอน 5 ปี
– ติวเตอร์สอนพิเศษที่สถานบันติวเตอร์จุฬา สาขาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวิชาฟิสิกส์ เเบ่งเป็นหัวข้อ ความถนัดทางวิศวกรรม (PAT 3) , 9 วิชาสามัญ เเละ PAT 2
– ติวเตอร์สอนพิเศษที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)
– ผู้ช่วยสอนในวิชา Differential equation ที่ SIIT ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ติวเตอร์อิสระ วิชาที่รับสอนวิชาฟิสิกส์, 9 วิชาสามัญฯ เเละ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3)