ประสิทธิ์ จงรุ่งสกุลโรจน์(ตี๋)

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี B.Eng., In Civil Engineering Sirindhom International Institute of Technology (SIIT) Thammasat University