โชติชนิต สันรัตน์ (เต้ย)

วิทยาศาสตร์, ชีววิทยา, BMAT, BIOLOGY, BIOLOGY, BIO I, BIO II

ประวัติการศึกษา
-จบปริญญาตรี ภาควิชาชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น
-จบปริญญาโท ภาควิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ประสบการณ์สอน
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 4 ปี
-เคยติวสอบเข้าสอวน. ชีววิทยา
-ติวชีววิทยา ม.ปลาย และระดับ ป.ตรี

สไตล์การสอน
-ใจเย็น ไม่ดุ
-เน้นอธิบายให้เข้าใจ พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพ