พัทธมน ต้นเงิน (อุ๋มอิ๋ม)

คณิตศาสตร์, Calculus, PRE-MATH, O-NET

ประวัติการศึกษา
– ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
– ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย GPA 3.78

ประสบการณ์การสอน
เป็นติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ประจำสถาบันกวดวิชา มีนักเรียนในความดูแลมากกว่า 100 คน
สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ม.6 สอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ติวเพื่อสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย และปูความรู้เบื้องต้นสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย

สไตล์การสอน
เน้นปูพื้นฐานจนเข้าใจ เรียนสนุกไม่เครียด บรรยากาศเป็นกันเอง พาฝึกตีโจทย์เยอะๆ
เพื่อสามารถลงสนามจริงได้ มีเทคนิคลัดไว้ย่นระยะเวลาในการทำข้อสอบ